Để có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ email doanh nghiệp theo tên miền riêng của Dịch Vụ Mail, tên miền đó cần phải thêm một số MX record vào DNS domain. Sau đây là những MX record cần được cấu hình cho mỗi tên miền khi muốn sử dụng dịch vụ email của Google.

Lưu ý: Ngay sau khi trỏ MX records, hệ thống email cũ nếu có sẽ ngừng hoạt động, bạn cần lựa chọn thời điểm thích hợp và tạo sẵn người dùng trên Dịch Vụ Mail để không bị gián đoạn nếu đang dùng một giải pháp email khác.

Đăng nhập vào tài khoản DNS tên miền, xóa hết tất cả các bản ghi MX hiện tại, tạo mới 05 bản ghi MX sau đây:

NAME/HOST/ALIAS TIME TO LIVE (TTL*) RECORD TYPE PRIORITY VALUE/ANSWER/DESTINATION
Blank or @ 3600 MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM
Blank or @ 3600 MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Blank or @ 3600 MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Blank or @ 3600 MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Blank or @ 3600 MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM

Nếu DNS của bạn chỉ cho phép tạo một MX duy nhất, bạn có thể tạo chỉ một MX đầu tiên trong bảng trên. Lưu lại để cập nhật.

Có thể chờ tới 24h để cập nhật hoàn toàn MX mới và bạn có thể bắt đầu duyệt email trên Gmail bằng cách đăng nhập gmail.com hoặc mail.tenmiencuaban.com theo tài khoản của người dùng đã tạo trước đó trên trang quản trị của Dịch Vụ Mail.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)